De Verenigingspil

De pil die verbindend werkt

GroenPlus

"GroenPlus verenigt de 55- plussers van de politieke partij Groen, die samen actief aan politiek doen. GroenPlus ontplooit daartoe activiteiten en neemt alle initiatieven die het nodig acht ten einde: - 55-plussers te bereiken – zowel leden als niet-leden – om hen te informeren en te sensibiliseren rond het groene gedachtengoed in het algemeen, en dat rond ouderenaangelegenheden in het bijzonder. - Actief mee te denken in het formuleren van dit gedachtengoed, vanuit de expertise, competentie en ervaringsdeskundigheid van de 55plussers. - Aan belangenbehartiging te doen, door binnen de partijstructuren de wensen en de visies van ouderen aan bod te laten komen, en door het groene gedachtengoed met betrekking tot ouderen te verdedigen in externe raden en commissies."

Bezoek GroenPlus

Waar kan je ons vinden?

8 lokale werkingen.

Verfijn je zoekopdracht om gericht te zoeken!

Bestel je eigen verenigingspil-doosje!